Monthly Archives: Nisan 2012

Kazım Karabekir ve Eşsiz Zaferi

Kurtuluş Savaşının Komutanlarından Kazım Karabekir Paşa Ermenilere karşı başlattığı askeri harekat 30 Ekim 1920 de başarıyla sonuçlandı. Bu zaferin en son halkasını ise Kars Kalesini ele geçirmesi oldu. Karabekir Paşa Kars tren istasyonunda  karargahını kurduktan sonra; birliklerini denetledi. Askeri birliklerinin zayiatını ve ele geçirdiği esirleri karargahına aşağıdaki gibi bildirdi.

Ermenilerden;3 general,6 albay,12 yarbay,16 yüzbaşı,59 teğmen,16 sivil memur,12 yedek subay,4 yedek subay öğrencisi ve 1150 er esir alınmıştı..Sayılan ermeni askeri ölüsü 1110 idi.Sağlam 337 top ,tamir edilmesi gereken arızalı 339 top ,bir büyük makineli tüfek,her türlü mermi ve harp alet ve edevatı,aydınlatma için kullanılan projektörlerdi.Kazım Karabekir paşamın  “ters cephe” denilen bir saldırı ile gerçekleştirdiği bir savaşla  benzeri görülmemiş bir zafer kazanmıştı.Türk Ordusunun zayiatı ise 9 şehit ve 47 yaralı askerden ibaretti.

Ele geçirilen Ermeni esirler arasında ;Ermenistan Harbiye Nazırı Araratof,Genel Kurmay Başkanı  Vekilof, Kars kalesi gurup kumandanı Primoff, Bir de sivil bakan dan ibaretti.

Reklamlar

Kıble Saati Nedir ?

Kıble Saati Nedir ?

Takvimlerde her şehrin kıble saati yazılıdır.O şehir için yazılan kıble saati vaktinde ,güneşe doğru dönen kimse ,KABE yönüne dönmüş  ve O yerin kıblesini bulmuş olur.O yöne doğru dönerek namazını kılar.Örnek:14 Ekim 2003 Salı günü Ankara’nın Kıble saati takvimlerde 11.32 olarak yazılıdır. Ankara’da yaşıyorsak, belirtilen saatte  yani 11.32 de yüzümüzü güneşe doğru dönüp tam güneşi gördüğümüz yön ;aynı zamanda KABEYE  doğru durduğumuz yöndür.O yöne dönerek namazımızı kılabiliriz.Kıblemizi doğru olarak bulmuş oluruz

Kabe’den Uzaklarda Yaşayan Kimseler  İçin Kıble Nasıldır  ? 

Kabe’nin bulunduğu yöne dönmektir. Kabe ile tam olarak aynı çizgi üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur.Aslında Kabe ile aynı çizgi üzerinde bulunmak insanlar için çok zordur.Bu zorluk geometri bilgileri kullanılarak kolayca anlaşılabilir.İslam Dini kolaylık dinidir.