Tag Archives: sehiv secdesi

Mesbuk

Sehiv (Yanılma) Secdesi:

Yanılma Secdesi:Namaz kılarken her hangi bir yanılma nedeni ile yapılan hatanın giderilmesi için yapılan secdedir.Yanılma secdesi yapmak vaciptir.

Yanılma Secdesinin Nedenleri(Sebepleri):

1-Namazın içindeki farzlarının (rükün)birinin yanılarak geri bırakılması veya önce yapılması

2-Namazın vaciplerinin birinin yanılarak yapılmaması(terki), geciktirilmesi .

3-Herhangi bir namazda namazın içindeki farzlarını tekrar etmek(yani olması gerekenden fazla yapmak)

4-Namazın bir vacibinin vasfını değiştirmek.(Açık okunacak yerde gizli ,gizli okunacak yerde açık okumak.Bu durum cemaat ile namaz kılarken ortaya çıkar.).

Şu Hareketler Yanılma Secdesi Yapmaya Neden Olmaz

a-Herhangi bir namazın içindeki farzını bile, bile veya yanılarak terk edersek (yapmazsak)namaz bozulur.Yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.Namazın yeniden kılınması gerekir.

b-Herhangi bir namazın vacibinin kasten yapılmaması terki veya geciktirilmesi,tehir edilmesinden dolayı yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.Namazın yeniden kılınması gerekir.

c-Namazın sünnetlerinden biri bile, bile veya yanılarak(sehven)yapılmazsa terk edilirse yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.Namazımız geçerlidir.Namazı yeniden kılmaya gerek olmaz.Ancak sünneti kasten yapmadığımız,terk ettiğimizden dolayı namazın sevabını azaltmış oluruz.

Yanılma Secdesinin Yapılışı

Son oturuşta sadece Ettehiyyatüyü okuduktan sonra sağ tarafımıza selam verip hemen “Allahu Ekber” diyerek secde yapılır.Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Ala” denir.Ve “Allahu Ekber” diyerek oturulur. “Sübhanallah diyecek kadar durulduktan sonra tekrar “Allahu Ekber” diyerek secde yaparız.Yine secde de üç sefa “Subhane Rabbiyel Ala” deriz.Ve “Allahu Ekber” diyerek otururuz.Ettehiyyatü Duasını,Salavat Duaları ve Rabbena Dualarını okuduktan sonra sağ ve sol tarafımıza selam vererek namazımızı kılmış oluruz.

a-Yanılma secdesi yapacağımız zaman sadece Ettehiyyatü Duasını okuruz.Salavat dualarını ve Rabbena dualarını okumayız.

b-Yanılma secdesi yapacağımız zaman sadece sağ tarafımıza selam verebileceğimiz gibi sağ ve sol tarafımıza da selam verebiliriz.Tek başına namaz kılan bir kimsenin Ettehiyyatü Duasını okuduktan sonra sadece sağ tarafına selam verdikten sonra yanılma secdesini yapması daha uygundur.Çünkü her iki tarafına selam veren kimsenin namazım bitti diyerek göğsünü kıbleden ayırması veya konuşması gibi namazdan çıkmayı gerektiren davranışları yapma durumu olabilir.

c-İmamlık yapan kimse sadece sağ tarafına selam verdikten sonra  yanılma secdesi yapar.İmam yanılma secdesi yaptığı zaman cemaatte yanılma secdesi yapar.

d-Yine yanılma secdesi yapacağımız zaman ki son oturuşumuzda ettahıyyatü ve salavat dualarını okuruz.Rabbena dualarını da okuduktan sonra yanılma secdesi yaparız.Yanılma secdesini yaptıktan sonra yeniden ettahıyyatü duasını,salavat dualarını ve Rabbena dualarını okuyup selam vererek namazı bitiririz.

e- Yanılma secdesi Ettehiyyatü Duası,salavat duaları ve Rabbena Duaları okunduktan sonra hiç selam vermeden de yapılabilir.

f-Yanılma secdesi yapılacağı zaman en uygun olan  Ettehiyyatü Duasını ,Salavat Dualarını Rabbena Dualarını okuduktan sonra sağ tarafımıza selam verdikten sonra yanılma secdesi yapmaktır.

g-Yanılma secdesi yapmayı unutarak,iki tarafımıza selam verirsek,daha sonra yanılma secdesi yapmayı hatırlarsak(Bu sırada konuşmamışsak,göğsümüzü kıbleden çevirmemişsek veya başka bir şey yapmamışsak,veya abdestimiz bozulmamışsa veyahut namazı bozan şeyleri yapmamışsak,kısacası her iki tarafımıza selem verdiğimiz durumumuzu olduğu gibi koruyorsak).hemen yanılma secdesini yaparız.

 

Kıraat Yapılırken (Kurandan Ayet ,Sure ve  Fatiha Suresi Okunurken )Yanılma Secdesine Sebep  Olan Durumlar

1-Kıldığı bir farz namazda birinci veya ikinci rekatta Fatiha Suresini okumayı unutup sadece sure veya ayet okuyan bir kimse secdeye gitmeden önce yaptığı bu yanılmayı hatırlarsa hemen doğrulur Fatiha Suresini okur .Ve daha sonra namazın devam eder.Namazın sonunda vacip olan bir okumayı geciktirdiği için yanılma secdesi yapar.

2-Üç veya dört rekatlı farz bir namazda farz olan kıraati birinci veya ikinci rekatta yanılarak okumayan bir kimse(yani bir rekattaki farz olan kıraat),farz olan kıraati hangi rekatta okursa okusun namazın sonunda yanılma secdesi yapmak vaciptir.Bilerek birinci ve ikinci rekattaki farz olan kıraati terk eden kimsenin namazı bozulur .Yeniden bu namazın kılınması gerekir.

a-Kıldığımız namazda birkaç defa yanılırsak,selam verdikten sonra (sağ tarafımıza veya sağ ve sol tarafımıza selam verdikten sonra veyahut hiç selam vermeden)yaptığımız bütün yanılmalar için sadece bir defa yanılma secdesi yaparız.

3-Dört rekatlı farz namazlarda Fatiha Suresinin birinci ve ikinci rekatta okunması vaciptir.

a-Dört rekatlı bir farz namazda bir kimse unutarak birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha Suresini okumaz,sadece sure veya ayet okursa bu yaptığı unutkanlığı,yanılmayı üçüncü rekatta hatırlarsa artık unutarak okumadığı Fatiha Surelerini okumaz.(Birinci ve ikinci rekatlarda okuması gereken Fatiha Surelerini okumaz.).Namazın sonunda yanılma secdesi yapar.Çünkü okunması vacip olan Fatiha Suresi  unutularak ,yanılarak okunmamıştır.

b-Dört rekatlık farz bir namazda birinci ve ikinci rekatta sadece Fatiha Suresini  okur ve üçüncü rekata kalktığında unutarak ,yanılarak yaptığı hatayı ,yanlışlığı hatırlarsa üçüncü ve dördüncü rekatta Fatiha Suresi ile  istediği bir sure veya istediği bir ayeti okur.Namazın sonunda yanılma secdesi yapar.Çünkü namazdaki vacip olan kıraatin (okumanın)yeri değiştirilmiştir.

4-İki rekatlık farz bir namazda (Sabah namazının farzında)yanılarak birinci ve ikinci rekatta Fatiha Suresini okumayan bir kimse ,namazın sonunda yanılma secdesi yapar.Çünkü namazda okunması vacip olan Fatiha Suresi okunmamıştır.Yani yanılarak okunmamıştır.

a-İki rekatlık farz bir namazda(Sabah namazının farzında)bilebile bir rekatta Fatiha Suresini okumayı terk eden bir kimse yanılma secdesi yapmaz.Bir vacibi bilebile terk ettiği için namazını yeniden kılar.

b-Yanılarak bir rekatta Fatiha Suresi peş peşe iki defa okunursa yanılma secdesi yapılır.

5-Kıyamda “Sübhaneke Duası” okunduktan sonra namazın farzlarından (Rükünlerinden) birini yerine getirecek kadar bekleyip,daha sonra fatihayı ,ve uzun bir ayet veya kısa bir ayet veya bir sure okursak farz olan okuma (kıraat)geciktirilmiş olur.Namazın sonunda ;farz olan okuma geciktirildiği için yanılma secdesi yapmak gerekir.

6-Namaz kılarken Fatih Suresinden önce bir başka sure veya ayetin bir harfi bile hata ile okunsa ,namaz kılan kimse hatasını anlayarak hemen bu okumasını bırakır. Vacip olan Fatiha suresini okur.Fatiha Suresinden sonra okuması gereken şeyleri okur.Namazın bitiminde yanılma secdesi yapar.Çünkü vacip olan bir okuma yanılarak geciktirilmiştir.Farz olan bir okuma geciktirilmiştir.

a-Yapılan hata Rüku’a varıldığında hatırlanırsa ,hemen kıyama dönülür(yani hemen doğrulup ,dimdik durulur,eller göbek altında bağlanır.)Fatiha Suresi ve ondan sonra okuması gereken sure ve ayetler okunur.Namazın sonunda yanılma secdesi yapılır.

7-Vitir Namazını kılan bir kimse üçüncü rekatta yanılarak rükua eğilse ve eğildikten sonra Kunut Dualarını okumadığını hatırlasa,Kunut Dualarını okumak için doğrulmasına(kıyama dönmesine)gerek yoktur.Bu kişi namazın sonunda yanılma secdesi yapar.Çünkü Vitir Namazı kılarken Kunut Dualarını okumak vaciptir.

8-Vitir Namazını kılan bir kimse üçüncü rekatta Kunut Duaların okumadan Rüku’ a eğilse ve yanıldığını anlayıp hemen doğrulsa (kıyama dönse),tekbir aldıktan sonra Kunut Dualarını okur.Namazın sonunda yanılma secdesi yapmaz.Çünkü Vitir Namazında Kunut Dualarını okumak ve Kunut Dualarından önce “Allahu Ekber” demek vaciptir.

9-Namaz kılarken Fatiha Suresinin çoğu okunduktan sonra her hangi bir sebepten tekrar baştan okunsa yanılma secdesi yapılır.(Mezhebi imamımız Ebu Hanife’ye göre yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.).

a-Namaz kılarken Fatiha Suresini ve Fatiha Suresinden sonra okuyacağımız sure veya ayetleri okuduktan sonra hemen rükuya gitmeyip susarak biraz beklese yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.(Bu bekleyiş namazın içindeki bir farzı (rüknü) yerine getirecek kadar olmamalıdır.Bir azıcık olmalıdır.)

10-Namaz kılarken “Sübhaneke Duasını” okuduktan sonra bir ayet veya sure okusak daha sonrada fatiha suresini okusak yanılma secdesi yapmak gerekir.Çünkü vacip olan Fatiha Suresinin okunması geciktirilmiştir.Yani yeri değiştirilmiştir.

11-Farz namazların sadece Fatiha Suresi okunacak yerlerinde (üçüncü ve dördüncü rekatlarında veya üçüncü rekatında)fatihadan sonra bir sure veya ayet okusak yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.

12-Namaz kılan bir kimse nafile (sünnet) namazların herhangi bir rekatında söz gelişi öğle namazının ilk sünnetinin ikinci rekatında fatiha suresini yanılarak,unutarak okumasa rükuya gider veya secdeye giderek bu rekatı tamamlasa,namazın sonunda yanılma secdesi yapar.Çünkü bir vacip yanılarak yerine getirilmemiş,terk edilmiştir.

13-Fatiha Suresini okumayıp bir sure veya ayet okur ve daha sonra yaptığı hatayı anlayarak fatiha suresini ve bir sure veya ayet veya üç kısa ayet okusa namazın sonunda yanılma secdesi yapmaya gerek vardır.Çünkü okunması vacip olan Fatiha Suresinin okunması geciktirilmiştir.

14-Dört rekatlık farz bir namazda birinci ve ikinci rekatlarda unutarak Fatiha Suresini okumayıp sadece sure veya ayet okuyan bir kimse yaptığı bu yanılmayı daha sonraki rekatlarda hatırlarsa (yani üçüncü rekatın başında)hemen fatiha ve bir sure veya ayet okur.Dördüncü rekatta da Fatiha Suresini ve bir sure veya ayet okur.Namazın sonunda da yanılma secdesi yapar.

Bu yanlışlık üç rekatlı farz bir namazda olursa  üçüncü rekatta fatiha ve bir sure veya ayet okur.Namazın sonunda yanılma secdesi yapar.                                                                                                  .       15 -İki üç veya dört rekatlı farz bir namazda sadece bir Rekat da Fatiha Suresin unutarak , yanılarak okumayan bir kimse Rüku’a gittikten veya Rüku’dan başını kaldırdıkta n sonra Fatiha Suresini okumadığını hatırlarsa secdeye gitmez,hemen Fatiha Suresini ve bir sure ve ayet okur.Daha sonra yeniden Rüku ve secde yapar.Namazını tamamladıktan sonra yanılma secdesi yapar.

16-Kıldığı bir namazda Fatiha Suresini okuduktan sonra Rüku’ a varır ve Rüku’da Fatiha Suresinden sonra bir sure veya ayet okumadığını hatırlarda ,hemen doğrulup sure veya ayeti okur.Daha sonrada yeniden Rüku ve secdesini yapar.Namazını bitirdikten sonrada yanılma secdesini yapar.

17-“Subhaneke  Duasını” okuduktan sonra kıraatten önce(Fatiha Suresini ve bir kısa sure veya üç kısa ayet okumadan önce) Rüku yapsak ,Rüku’da yanıldığımızı hatırlayıp hemen doğrulup kıraati(Fatiha Suresini ve bir kısa sure veya üç kısa ayet okuruz)yerine getiririz.Çünkü bu hareketimizle namazın içindeki farzları yer değiştirmiştir.Namazın sonunda yanılma secdesi yaparız.(Yani namazın farzlarından olan kıraat geciktirilmiştir,tehir edilmiştir.)

18-Kıyamda iken (ayakta iken)Fatiha Suresinden önce yanılarak ,unutarak Ettehiyyatü Duasını okursak,ve daha sonra Fatiha Suresini ve bir kısa sure ve üç kısa ayet okursak namazın sonunda yanılma secdesi yapmayız.Çünkü namaz kılarken Fatiha Suresinden önceki yer dua yeridir.Ettehiyyatü Duası da namazda okunan bir duadır.

19-Kıyamda iken (ayaktayken)Fatiha Suresinden sonra yanılarak Ettehiyyatü Duasını okursak namazın sonunda yanılma secdesi yaparız.Çünkü namaz kılarken Fatiha Suresinden sonraki yer Kurandan ayet veya sure okuma yeridir.Ettehiyyatü Duasını okumakla vacip olan; Kurandan sure veya ayet okumak geciktirilmiştir.

20- Üç ve dört rekatlı farz namazların,son üç ve dördüncü rekatların dayanılarak Ettehiyyatü Duasını okusak ,namazın sonunda yanılma secdesi yapmayız.Çünkü bu rekatlarda Fatiha Suresini okumak farz,vacip ve sünnet değil sünnettir.

21-Namaz kılan bir kimse oturacağı yerde ayağa kalksa (kıyama kalksa) ayağa kalkacağı yerde otursa yanıldığını anlayınca yapması gereken hareketi hemen yapar(Kıyama kalkar veya oturur).Namazın sonunda da yanılma secdesi yapar.(Yanılan kişi imam veya tek başına namaz kılan bir kişi olsun değişen bir şey olmaz.her ikisi de yukarıda anlatıldığı gibi davranır. Bu görüş mezhep imamlarımızdan İmam Ebu Yusuf’un görüşüdür.).Çünkü bir farz geciktirilmiştir.

22-Namaz kılan bir kimse birinci oturuşu yapmadan yani Ettehiyyatü Duasını ikinci rekatın sonunda oturarak okumadan ayağa kalksa,daha sonra bu  kimse yaptığı yanlışlığı anlayarak hemen oturacak olsa namazı bozulur.böyle bir durumun içinde olan kimsenin yapacağı iş şudur;Bu kişi ayağa kalkar ve namazına devam eder.(Yani üçüncü ve dördüncü veya kıldığı namazın üçüncü rekatını kılar.)Namazın sonunda vacip olan bir hareketi terk ettiği için yanılma secdesi yapar.(Ayağa  kalkmanın ölçüsü;oturur durumda olmadan,ayakta durmaya yakın olmaktır.Ayakta durmaya yakın olmak şudur:Oturan bir kişi ayağa kalkmak için hareket ettiğinde dizlerini yerden kaldırmışsa,bu kişi ayakta durmaya yakın sayılır.Oturur maya yakın olmak şudur:Ayakta olan bir kişi oturmak için hareket ettiğinde dizlerini yere koymuşsa bu kişi  oturur durumda olmaya yakın demektir.).

23-Euzü-Besmele ve Fatih Suresinin sonunda söylenen “Amin” sözü namaz kılarken gizli söylenir.Bu  “Amin ” sözü açıkça yani yüksek sesle söylense yanılma secdesine gerek yoktur.Çünkü bu sözün gizli söylenmesi vacip değil, sünnettir.

24-İmama Rüku’da yetişip,hemen başlama tekbiri alan kişinin “Subhaneke Duasını” okumasına gerek yoktur.Çünkü “Subhaneke Duasını “okumak sünnettir.Sünnetin yapılmama durumunda yanılma secdesi yapmaz.

25-Farz,sünnet,vacip veya nafile namazların her hangi bir rekatında yanılarak Fatiha Suresini okumaz ve o şekilde namaz bitirilirse bu kişinin namazı bozulmaz.Bir vacip yanılarak terk edildiği için ,yapılmadığı için yanılma secdesi yapmak gerekir.

26-Dört  Rekatlık Farz Namazlarla ,Üç Rekatlık Farz Namazların Üçüncü Ve Dördüncü Rekatlarında Kıraatle İlgili Değişik Görüşler:

a-Dört rekatlık farz bir namazın üçüncü ve dördüncü rekatında, yine üç rekatlık farz bir namazın üçüncü rekatında Fatiha suresin okumak vaciptir.

b-Dört rekatlık farz bir namazın üçüncü ve dördüncü rekatında ,yine üç rekatlık farz bir namazın üçüncü rekatında Fatiha Suresini okumak sünnettir.

c- Bu İki Görüşün Işığında; Üç ve dört rekatlı farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında veya üçüncü rekatında kıraat (Fatiha Suresini okumak)uygundur(caizdir).Yine bu rekatlarda üç defa “Sübhanallah ”demek veya üç defa “Sübhanallah ” diyecek kadar susmak uygundur (caizdir).

             İSLAM ALİMLERİNİN ÇOĞUNA GÖRE FARZ NAMAZLARIN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ REKATLARINDA EN SEVEP OLAN ŞEY KIRAATTİR.BU REKATLARDA KIRAAT OLARAK FATİHA SURESİN OKUMAKTIR VE SEVABI DAHA ÇOKTUR.BU BAKIMDAN BU REKATLARDA FATİHA SURESİNİ OKURUZ.

27-Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha Suresinden sonra bir sure veya ayet okursak yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.

28-Dört rekatlı farz bir namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında ,üç rekatlık farz bir namazın üçüncü rekatında Fatiha Suresini okumasak ,bir başka surede okumasak,bir başka ayet de okumasak,tespih de  (Sübhanallah…………………………………gibi)yapmasak yani söylemesek,bu rekatlarda sadece sussak  olur.Bu rekatlarda susmak da uygundur(caizdir).Namazımız namazdır.Açıklanan bu durumlar ister bil bile olsun,ister yanılarak olsun durum değişmez.Yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.Hanefi Mezhebinin İmamı Ebu Hanife’ye ve Ebu Yusuf’a göre.

29-Namaz kılan bir kimse namazın bir vacibini bilebile terk ederse ,yapmazsa namazını yeniden kılması gerekir.Ancak bir vacibi yapılmayan bu namaz yeniden kılınmazsa ,kılmayan kimse günah işlemiş olur.Ancak namazı günahla beraber  geçerlidir.

a-Namaz kılarken herhangi bir rekatta fatiha ve bir sure veya üç kıs ayet veya üç kıssa ayete eşit uzunlukta bir ayet okumayı unutarak rüku yaparsak ve;fatiha ve sure veya üç kısa ayet veya üç kısa ayete eşit uzunlukta ayet okumadığımızı hatırlarsak hemen doğruluruz (kıyam yaparız)daha sonra fatiha ve okumamız gereken sure veya ayetleri okuruz daha sonra yeniden rüku yaparız namazımızın bitiminde yanılma secdesi yaparız .namaz kılarken namazın vaciplerinin yerinde geciktirilmeden yapılması vaciptir .((Kıraatte;biraz bekledikten sonra kıraate başlamak vacibi geciktirmedir(tehirdir).

30-Dört rekatlık farz bir namazda ilk iki rekatta farz olan kıraati bilebile (kasten)okumayan kimse okumadığı bu farz kıraati üçüncü ve dördüncü rekatlarda okur .Böyle davranan kişinin namazı geçerli olur.Ancak namazın bir vacibini bilebile (kasten)geciktirdiği için yanılma secdesi yapması gerekir.Yanılma secdesini yapmazsa namazını yeniden kılması gerekir.(Eğer namazını yeniden kılmazsa günaha girmiş olur .Ancak namazı geçerlidir.).

31-Üç rekatlık farz bir namazın ilk iki rekatında farz olan kıraati yanılarak okumayan kimsenin namazı geçersiz olur.Çünkü namazın bir farzı yanılarak yerine getirilmemiş olur.Ancak üç rekatlık farz bir namazın birinci ve ikinci rekatında farz olan kıraat yanılarak okunmazsa üçüncü rekatta okunur.Namazın sonunda bir vacip geciktirildiği için yanılma secdesi yapılır.

32-Üç rekatlık farz bir namazda farz olan kıraat bilebile birinci ve ikinci rekatta okunmaz üçüncü rekatta okunursa bir vacip bilebile geciktirildiği yapılmadığı için yanılma secdesi yapmak gerekir.Yanılma secdesi yapmazsa namazı yenden kılmak gerekir.(Eğer namazı yeniden kılmazsa günaha girmiş olur .Ancak namazı geçerlidir.).

33-Üç ve dört rekatlı farz namazların üç ve dört rekatlarında  kıraat hakkındaki değişik görüşler:

A-    Farz namazlarının üç ve dört rekatlarında Fatiha Suresini okumak vaciptir.Bu rekatlarda Fatiha Suresi okunmazsa,yanılma secdesi yapmak gerekir.Fatiha Suresinin ister bilebile ister yanılarak okunması önemli değildir.

B-    Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında kıraat sünnettir.Bu rekatlarda Fatiha Suresi okunmazsa yanılma secdesi yapılmaz.Bundan dolayı;

a-Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha Suresi ve Kuran’dan ayet ve sureler okunabilir .

b-Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında (Sübhanallah………….).denilebilir

c-Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında susulabilir.

d-Ancak farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha Suresin okumak daha faziletlidir.Sevabı çoktur.Bu bakımdan bu rekatlarda Fatiha Suresini kuruz.

34-  Her hangi bir namazı kılan biri Subhaneke Duasını okuduktan sonra kıraat yapmadan (Fatiha Suresini ve bir sure veya ayet okumadan)yanılarak rükuya gider ve namazına bu şekilde devam eserek son oturuştan sonra her iki tarafına selam vererek namazını bitirirse bu kişinin kıldığı namaz ,namaz olmaz.Namazını yeniden kılması gerekir.Çünkü namazın bir farzı olan kıraat yanılarak terk edilmiştir.Yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.

35-Vitir namazını kılan kimse yanılarak Kunut Dualarını okumadan rüku ederse ,doğrulup Kunut dualarını okumaz.Namazın sonunda yanılma secdesi yapar.Çünkü burada namazın bir vacibi yanılarak  terk edilmiştir.

36Namaz kılarken namazın içinde ki farzlarını (rükünlerini )yapacak kadar hangi ayeti okudum diye düşünülürse (veya üç defa SUBHANALLAH)diyecek kadar diye düşünülürse yanılma secdesi yapmak gerekir.(Örnek:rüku veya secde yapacak kadar düşünülse )Çükü böyle düşünmekle farz olan bir okuma geciktirilmiştir.(Namazın Farzlarından kıraat).

37-Vacip olan vitir namazının har hangi bir rekatında Fatiha Suresi okunmazsa ,namazın sonunda yanılma secdesi yapılır.Çünkü;vitir namazın her rekatında Fatiha Suresini okumak vaciptir.Bu bakımdan yanılma secdesi yapmakta vaciptir.

38-Namaz surelerini sırasına göre değil de karışık okursak ,yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.(Önce İhlas Suresini okur sonra Kevser Suresini okursak yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.Yine önce Fil Suresini  okur sonra İhlas suresini okursak yanılma secdesi yapmayız.Çünkü surelerin namaz kılarken sırayla okunması vacip değildir.).

39-Kıraat:Kurandan ayetler okumaktır.(Açıklaması konunun başında yapıldı).

a-Kıldığımız namazın ilk iki rekatında Fatiha Suresinden sonra yanılarak hiçbir sure okumasak ,veya ayet okumasak namazın onunda yanılma secdesi yaparız.Çünkü bu durumda Fatiha Suresi farz olan kıraat erine geçer. Ve biz vacip  olan kıraati yapmış oluruz.

b-Kıldığımız namazın ilk iki rekatında Fatiha Suresinden sonra bir kısa ayet okursak yanılma secdesi yaparız.Çünkü bu durumda Fatiha Suresi farz olan kıraat yerine geçer.Ve biz vacip olan kıraati yapmış oluruz.

c-Kıldığımız namazın ilk iki rekatında Fatiha Suresinden sonra yanılarak ki kısa ayet okursak yanılma secdesi yapmayız.Çünkü okuduğumuz kısa ayetler okumadığımız kısa ayetten uzun olmuştur.

40-Kıldığımız namazın birinci rekatında namaza başladıktan sonra (“Allah ‘u Ekber” dedikten sonra) yanılarak hemen Rüku’a gidersek ve yanıldığımızı anlayarak hemen kıyama dönersek ,namazın sonunda Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Çünkü bu yanılmamızla birinci rekatın farzı olan kıyamı geriye bırakmış olduk.Kıyamdan sonra yapılması gereken Rükuyu önce yapmış olduk.Kıyama döndükten sonra namazımızı kılmamız gerektiği gibi kılarız.

41-Namaz kılarken Subhaneke Duasını ,Fatiha Suresini ,her hangi bir namaz suresini veya uzunca bir sure veyahut uzunca bir ayete eşit uzunlukta bir ayet okuduktan sonra namazın içindeki farzlarından birini yapacak kadar beklesek Yanılma Secdesi yapmak gerekir.Çünkü namazın içindeki farzlarından olan Rüku geciktirilmiş olur.

42-Kıldığımız bir namazın bir rekatında peşi peşine iki defa rüku yasak  namazın içindeki farzlarından olan Secde geciktirilmiş olur.Yanılma Secdesi yapmak gerekir.

43-Kıldığımız namazın Rüku sunu yapıp  söylememiz gerekenleri söyledikten sonra  namazın  içindeki bir farzı yapılacak kadar Rükuda beklesek  Farz olan secde geciktirilmiş olur. Bundan dolayı Yanılma Secdesi yapmak gerekir.

44-Kıldığımız bir namazın rekatlarında ki secdeleri ikiden fazla yaparsak,bu hareketimizle namazın bir farzını tekrar etmiş oluruz.Bu durumda Yanılma Secdesi yapmak gerekir.

45-Kıldığımız bir namazın birinci ve ikinci rekatlarında yanılarak Fatiha Suresini iki defa okursak veya Fatiha Suresini tekrarlayarak okursak Yanılma Secdesi yapmak gerekir. Çünkü namazın bir vacibi tekrar edilmiştir.Farz olan kıratın okunması geciktirilmiştir.

46-Kılığımız namazın Rükusunda ,Secdesinde ,Birinci  Oturuşunda ve ikinci Oturuşunda  yanılarak ayet v sure okursak Namazın İçindeki bir farzını geciktirdiğimiz için Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

47-Kıldığımız farz namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha Suresini iki defa okusak Yanılma Secdesi yapmak gerekmez.Yine bu rekatlarda sure veya ayet okusak da Yanılma Secdesi yapmak gerekmez. Yine bu rekatlarda sadece bir sure veya ayet okusak da Yanılma Secdesi yapmamıza gerek yoktur.Çünkü bu okumaları yapmakla bir Vacip geciktirilmiş veya yapılmamış (terk edilmiş) olmaz..

48-Kıldığımız namazın Rükusunu yapıp doğrulduktan sonra söylememiz gereken şeyleri söyledikten sonra hemen secdeye gitmeyerek namazın  içindeki bir farzını yapacak kadar beklersek Yanılma Secdesi yapmamız gerekir Çünkü namazın farzlarından olan Secdenin yapılması geciktirilmiştir.

49-Namaz kılarken birinci ve üçüncüsü rekatların secdelerini yaptıktan sonra hemen kıyama kalkmazsak,namazın içindeki bir farzını yapacak kadar beklersek Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Çünkü namazın bir farzı olan kıyam geciktirilmiştir.

50-Üç ve dört rekatlık farz namazların Birinci Oturuşlarında,Vitir Namazın Birinci Oturuşunda ,Öğlen Namazının dört rekatlık birinci sünnetinin Birinci Oturuşlarında Ettehiyyatü Duasından  sonra Salavat Dualarından çok az bir bölüm ,kelime dahi söylense Yanılma Secdesi yapmak gerekir Çünkü bu durumda namazın farzlarından olan kıyam geciktirilmiş olur.

51-Son Oturuşta oturulmadan yanılarak fazladan bir rekat namaz kılmak için ayağa kalkılsa ,sonrada yanıldığımızı anlayarak hemen oturulsa Yanılma Secdesi yapmak gerekir.

55-Son Oturuşta oturmadan yanılarak ayağa kalkacak bir durumda doğrulsak (dizlerimiz yerden kalksa veya biraz daha fazla doğrulsak) ,ve  yanıldığımızı anlayarak hemen otursak Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

56-Kıldığımız namazlarda yanılarak Fatiha Suresini okumasak Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Çünkü namazın bir vacibini yanılarak  yapmadık (terk ettik).

57-Fatiha Suresinden sonra bir sure veya üç kısa ayet okumazsak Yanılma Secdesi yaparız Çünkü namazın içindeki bir Vacibi yanılarak yapmadık.

58-Kıldığımız namazın Birinci Oturuşunda yanılarak oturmazsak ve buna bağlı olarak da Ettehiyyatü  Duasını okumazsak Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Çünkü namazın bir vacibini yanılarak yapmadık.

59-Kıldığımız namazın Birinci Oturuşunda ve İkinci Oturuşunda  yanılarak Ettehiyyatü Duasın okumazsak Yanılma Secdesi yapmak gerekir. Çünkü yanılarak namazın bir vacibi terk edilmiştir.

60-Kıldığımız namazda  yanılarak selam vermeden namazdan çıksak bir vacibi yanılarak yapmamış oluruz.Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

61-Cemaat halinde namaz kılarken İMAM ;Yanılarak  kıraati yüksek sesle (açık kıraatle ,aşikare kıraatle)okunacak namazları alçak sesle(gizli okuyuşla ,alçak kıraatle) okuyarak kıldırırsa,namazın bir vacibinin özelliği (vasfı)değiştirilmiş  olur. Bu durumda hem imam hem cemaat Yanılma Secdesi yapar.Yine İMAM ;yanılarak kıraati  alçak sesle(gizli okuyuşla, alçak kıraatle) okunacak namazı yüksek sesle okuyarak kıldırırsa , namazın bir vacibinin özelliği (vasfı) değiştirilmiş olur.Bu durumda hem imam hem cemaat Yanılma Secdesi yapar.( Cemaat halinde namaz kılarken  bazı namazların açık veya gizli  kıraatle (okuyuşla) kılınması vaciptir.)

a-Sabah,Akşam,Yatsı,Cuma , Ramazan v Kurban Bayramı namazlarının farzının imam tarafından yüksek sesle(açık kıraatle) kıldırılması vaciptir.

b-Öğlen ve ikindi namazların farzlarının imam tarafından alçak sesle(gizli okuyuşla,kıraatle) kıldırılması vaciptir.

c- Gündüz kıldığımız sünnet(nafile)namazların gizli okuma ile kılınması Vaciptir.(Bütün Sünnet namazlar tek başımıza gizli okuma ile kılınır .Cemaatle kılınmaz.).Sünnet (nafile) namazların  gündüz vakitlerinde yüksek sesle kılınması iyi değildir (mekruhtur)

d-Cemaatle kılınan namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarını imam gizli okuma ile kıldırır.

e-Tek başımıza namaz kılarken,öğlen ve ikindi namazlarının farzlarını gizli okuma ile kılarız.Bile bile açık okuma ile kılarsak günah işlemiş oluruz.Bundan dolayı yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.Ancak sabah, akşam,yatsı namazlarının farzlarını istersek açık, istersek gizli okuyuş ile kılabiliriz.Geceleri kıldığımız nafile (sünnet) namazları da istersek açık istersek gizli okuyuş ile kılabiliriz.

62-Tadili erkan;İmamı Ebu Yusuf’a göre Farzdır.İmamı Azam Ebu Hanife’ye  ve İmam  Muhammed’e göre Vaciptir.(Ülkemizdeki uygulama Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’un görüşlerine uygundur.).Namazdan Kendi İradesi ile çıkmak (Huruçu Bisun’ihi) İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre Farzdır.İmamı Ebu Yusuf’a ve İmamı Ebu Muhammed’e göre VACİPTİR. Namazı Peygamberimiz (s.a.s.)in öğrettiği gibi kılmak vaciptir.

63-Namaz farzlarının( Kıyam ,Kıraat,Rüku,Secde,Son Oturuşun) peşi peşine yapılması Vaciptir.

*** “Hadesten Taharet,Necasetten Taharet,Setri Avret,İstikbali Kıble,vakit,Niyet ve Başlama Tekbirine Namazın ŞARTLARI denir Bu şartlar olmadan sıhhati (sahih,geçerli,eksiksiz) bir namaz kılamayız.Bu  şartlar namazın içine dahil değildir.Kıldığımız namazın geçerli olması için bu şartların namaza başlamadan önce yapılması gerekir.Çünkü Hadesten Taharet,Necasetten Taharet,Setri Avret,İstikbali Kıble gibi şartları namaz süresince devam etmesi gerekir. Namazın başlangıcında Vakit ve Niyet  gibi şartların da bulunması gerekir. .        .    Başlama Tekbiri, Kıyam, Kıraat, Rüku ,Secde,ve Kadei  Ahire’ye (Son Oturuşa da) Namazın RÜKÜNLERİ denir.Namazın Rükünleri namazın içinde yapılması FARZ olan şeylerdir.Müslümanların namaz adını verdikleri ibadet bu on iki (12)Farzdan oluşmaktadır.”***

64-Cuma Namazını Kılarken Yanılma Secdesi Yapmak Gerekirse;

a-İmam Cuma Namazında Yanılma Secdesini gerektiren bir şey yaparsa karışıklığa (fitneye) neden olmamak için Yanılma Secdesi yapmaz.

b-İmam diğer namazlarda Yanılma  Secdesi gerektiren bir şey yaparsa  Yanılma Secdesi yapar imama uyanlarda imamla birlikte ayanımla secdesi yaparlar.

c- Gerek cemaatle gerekse tek başımıza kıldığımız namazda birden fazla Yanılma Secdesi yapacak  şeyler yapılırsa bütün bunlar için namazın sonunda sadece bir tane Yanılma Secdesi yapılır.

d-İmama uyarak namaz kılan kimsede Yanılma Secdesi gerektiren bir durum ortaya çıkarsa  bu kişinin Yanılma Secdesi yapmasına gerek yoktur.

e-Bazı rekatlarda imama yetişemeyen kimse ,namazın onunda bu rekatları kılmaya kalkmadan önce imamın  sağ tarafına selam vermesini beklemesi gerekir.Çünkü imam yanılma secdesi yapabilir.

f-Kılmadığı rekatları kılmak için imamın sağ tarafına selam vermesini beklemeden ayağa kalkan kimse ,kılmadığı rekatları kılarken imam Yanılma Secdesi yaparsa ,kılmadığı rekatları kılan kişi bu  sırada kıyanda ise hemen imama uyarak Yanılma Secdesini yapar.Daha sonrada kılmadığı rekatları ayağa kalkarak kılar (Yanılma Secdesi yapmadan önce kılmaya başladığı rekatları, bu rekatların secdesi yapılmadığından kılınmamış sayılırlar.).

g-Bu kişi secdede ise imam’a uymaz.Secdesini yapıp bitirdikten sonra Ettehiyyatü Duasını,salavat dualarını ve Rabbena dualarını okuduktan sonra sağ tarafına selam verir ve yanılma secdesini yapar.Bu şekilde namaz kılan kişide yanılma secdesi yapabilecek şeyler ortaya çıksa da yanılma secdesi yapmaz.Çünkü bir namazda bütün yanılmalar için sadece bir yanılma secdesi yeter.

65-Birinci oturuşta oturup yanılarak biraz beklesek, hemen Ettehiyyatü Duasını okumasak  ,namazın içindeki bir vacip geciktirilmiş olur. Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

66-Dört rekatlık nafile namazlar bir birine bitişmiş olarak bir  defa selam vermek şeklinde kılınırsa da, aslında bu namazların her iki rekatı ayrı ,ayrı namazlardır.Bu bakımdan her rekatlarında fatiha suresini okumak vaciptir.

67-İmam rükuda iken söyleyeceği ”Sübhane  Rabbiyel Azim” ve secdede söyleyeceği “Sübhane  Rabbiyel Ala” sözlerini (tesbihlerini,senalarını,övgülerini) ve namazın başında okuyacağı “Subhaneke Duasını” ve birinci oturuşta okuyacağı Ettehiyyatü Duasını,Salavat Dualarını,Rabbena Dualarını yanılarak yüksek sesle okursa  Yanılma Secdesi yapmaz.Çünkü bu senaların ve duaların söylenmesi ve okunması SÜNNETTİR.

68-Namaz kılarken ilk defa bir kimse hangi namazı kıldığını bilmese veya hangi namaza niyet ettiğinden şüpheye düşse (Hangi namaza niyet ettiğini kesinlikle bilmese ,içinde böyle bir şüphe doğsa )namazını bozar.Kılmak istediği namaza niyet ederek namazını yeniden kılar.Bu tür durumlarda şüphelendiği namazı bozup yeniden namaza niyetlenerek namaz kılmak vaciptir.İçinde bu tür şüphe doğan kimse şöyle davranır:

a-Kalbine hangi namazı kıldığı yani hangi namaza niyetlendiği hakkında ilk defa şüphe gelen kimse ,eğer birinci rekatı kılıyorsa ,bu şüpheden sonra bir rekat namaz daha kılar ve ilk oturuşta Ettehiyyatü Duasını,Salavat Dualarını ve Rabbena Dualarını okuduktan sonra her iki yanına selam verdikten sonra namazını tamamlar.Daha sonra kılmak istediği namaz a niyet ederek namazına devam eder.                                                                                                .                             b- Bu şüphe ikinci rekatta ortaya çıkarsa ,ikinci rekatın sonunda birinci Oturuşu (Birinci Kade de) Ettehiyyatü ve öteki duaları okuduktan sonra her iki yanına selam verdikten sonra yeniden niyetlenerek kılmak istediği namazı kılar.

c-Bu şüphe üçüncü rekatta ortaya çıkarsa dördüncü rekatı da kılar.Son Oturuşunu yapar.Okuması gereken Ettehiyyatü Duasını,Salavat Dualarını ve Rabbena Dualarını okur.her iki yanına selam vererek namazını bitirir.Daha sonra kılmak istediği namaza niyetlenerek namazına devam eder.

d-Dördüncü rekatta bu şüphe ortaya çıkarsa ,dördüncü rekatı kılar.Son Oturuşunu yapar.Okuması gereken duaları okur.Her iki yanına selam vererek namazını bitirdikten sonra kılmak istediği namaza niyetlenerek namazın kılar.

e-Bu kişinin kalbinde bu tür şüpheler sürekli oluyorsa ,kalbinin kanaat ettiği gibi (karar verdiği gibi)namazını kılar.Selam verdikten sora Yanılma Secdesi yapar.Yanılma Secdesi yapmak bu kişilerin üzerine vaciptir(gerekir).

69-Birinci rekatı kılarken yani kıyamı (ayakta durmayı yapıp bu rekatta okumamız gereken farz olan vacip olan okumaları(kıraati)yapmadan Sübhaneke Duasını okuduktan sonra veya Sübhaneke Duasını  okumadan önce yanılarak rükuya gitsek,rükuda yanıldığımızı anlayarak hemen kıyama dönsek bu yanılmamızla namazın içindeki farzlarından kıyamı gecikirmiş oluruz.Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Yine bu hareketimizle aynı zamanda namazın içindeki farzlarından olan rükuyu kıyamdan önceye almış oluruz

70-Kıyamda Sübhaneke Duasını okuduktan sonra hemen Fatiha Suresini okumaya başlamaz namazın içindeki farzlarından birini yapacak kadar veya üç defa “Sübhanallah” diyecek kadar susarak ,beklersek namazın sonunda Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Çünkü farz olan kıraat geciktirilmiştir.

71-Namaz kılarken Sübhaneke Duasını ,Fatiha Suresini ,Namaz Surelerini veya BİR AYET OKUDUKTAN Sonra hemen rükuya gitmezsek biraz bekleyerek,namazın içindeki farzlarından bir farz yapacak kadar beklersek veya en az üç defa “Sübhanallah “diyecek kadar beklersek namazın içindeki bir farzı olan rükuyu geciktirmiş oluruz .Namazın sonunda Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

72-Kıldığımız bir namazın bir rekatında peşi peşine iki defa rüku yaparsak Namazın içendeki farzlarında olan secde geciktirilmiş olur.Namazın sonunda Yanılma secdesi yaparız.Yine her rekattaki secdeleri ikiden fazla yaparsak da aynı şekilde davranırız.

73-Kıldığımız namazın bir rekatında rükudan sonra doğrulduğumuzda hemen secdeye gitmesek biraz beklesek Namazın  farzlarından olan secde geciktirilmiş olur.Namazın sonunda yanılma secdesi yapmak gerekir.               .                                                                                                                                                             .                 74-Namaz kılarken birinci rekatın secdelerinden sonra hemen kıyama kalkmazsak farz olan kıyam geciktirilmiş olur.  Aynı şekilde üçüncü rekatın secdelerinden sonra ayağa kalkmasak biraz beklesek namazın içindeki farzlarından olan kıyam geciktirilmiş olur.

75-Üç ve dört rekatlı farz, vacip namazların birinci oturuşlarında ve öğlen namazının dört rekatlık ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü Duasını okuduktan hemen sonra farz olan kıyama kalkmazsak biraz beklersek veya yanılarak salavat dualarını okursak ,farz olan kıyam geciktirilmiş olur.Namazın sonunda yanılma secdesi yapmak gerekir.

76-Son Oturuşta oturmadan yanılarak fazladan bir rekat namaz kılmak için ayağa kalksak veya kalkacak bir durumda doğrulsak(Dizlerimiz yerden kalksa veya daha fazla doğrulsak)sonra yanıldığımızı anlayarak hemen otursak Namazın Sonunda Yanılma Secdesi yapmamamız gerekir.Çünkü namazın farzlarından olan Son Oturuş geciktirilmiş olur.

77-Sübhaneke Duasını okuduktan sonra Fatiha Suresini okumasak namazın içindeki bir vacibi yapmadığımızdan dolayı Namazın Sonunda Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

78-Fatiha Suresinden sonra bir namaz suresi okumasak veya bir kısa sure okumasak veyahut bir kısa ayet uzunluğunda üç kısa ayet okumasak Namazın içindeki bir vacibi yapmamış oluruz.(terk etmiş)oluruz.Namazın Sonunda Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

79-Üç  veya Dört rekatlık farz namazlarla üç rekatlık vitir namazında  ve dört rekatlık bütün sünnet(nafile)namazların birinci oturuşlarında Ettehiyyatü Duasını okuyacak kadar oturmasak ,namazın içindeki bir vacibi yapmamış oluruz.Namazın sonunda Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

80-Kıldığımız namazların birinci oturuşlarında ve son oturuşlarında Ettehiyyatü Duasını yanılarak okumasak  namazın içindeki bir vacibi yanılarak yapmamış oluruz.Namazın sonunda Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.

81-Üç rekatlık vitir namazını kılarken yanılarak Kunut Dualarını okumasak namazın içindeki bir vacibi yanılarak yapmamış oluruz namazın sonunda yanılma secdesi yapmamız gerekir.

82-Kılınan bir namazda birden fazla yanılma secdesini gerektiren bir durum ortaya çıkarsa namazın sonunda sadece bir yanılma secdesi yapmak yeterli olur.İmama uyan bir kimsede yanılma secdesi yapmayı gerektiren bir durum ortaya çıkarsa bu kişinin yanılma secdesi yapmasına gerek yoktur. Çünkü bu kişi imama uymaktadır.

83-Bazı rekatlarda imama yetişemeyen (Mesbuk) kişi namazın sonunda bu rekatları kılmaya kalkmadan önce imamın bir tarafına selam vermesini beklemesi gerekir.Çünkü imam yanılma secdesi yapabilir.

84-Kılmadığı rekatları kılmak için imamın bir selamını beklemeden ayağa kalkan kimse ,kılmadığı rekatları kılarken imam Yanılma Secdesi yaparsa ;imamla kılmadığı rekatları kılan kişi bu sırada kıyam veya rükuda ise hemen imama uyarak Yanılma Secdesi yapar.Daha sonrada kılmadığı rekatları kılmak için yeniden kıyama (Ayağa )kalkar.

a-Bu kişi secdede ise imama uymaz.Secdesini yapıp bitirdikten sonra Ettehiyyatü Duasını,Salavat Dualarını ve Rabbena Dualarını okuduktan sonra yanılma Secdesini yapar.Bu şekilde namaz kılan kişide Yanılma Secdesi yapılacak bir şey ortaya çıkarsa Yanılma Secdesi yapmaz.Çünkü bir namazda ortaya çıkan bütün yanılmalar için bir yanılma secdesi yeter.                                                                                                                                                     .               85-Kıldığımız bir namazda peşi peşine iki rüku yapsak farz olan secde geciktirilmiş olur.

86-Kıldığımız bir namazda rükuda tespihleri söyledikten sonra veya doğrulduktan sonra namazın içendeki bir farzını yapacak kadar beklesek Yanılma Secdesi yapmamız gerekir. Çünkü farz olan secde geciktirilmiş olur.

87-Birinci rekatın secdelerinden sonra hemen kalmayıp biraz beklesek Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Çünkü farz olan kıraat ve kıyam geciktirilmiştir.

88-Kadei Ahire de Ettehiyyatü Duasını okumadan önce ayağa kalksak  ve yanıldığımızı anlayarak hemen otursak Farz olan Kadei Ahireyi geciktirmiş oluruz.Bundan dolayı Yanılma Secdesi yapmak gerekir.

89-Bir namazda kıyamdan önce rüku okursak hemen geri dönüp kıyam yapsak,Bu hareketimize kıyam geciktirilmiş olur.Namazın sonunda Yanılma Secdesi yapmak gerekir.

90-Namaz kılarken Sübhaneke Duasında n sonra biraz bekleyip Fatiha Suresini okusak Yanılma Secdesi yapmamız gerekir.Çünkü farz olan kıraat geciktirilmiş oluruz.

91-Kıldığımız bir namazda Fatiha suresinden önce yanılarak bir sure veya bir kısa ayet veya istediğimiz uzunlukta bir ayet okusak sonrada Fatiha Suresini okusak namazın içindeki bir vacibi geciktirmiş oluruz.yanılma secdesi yapmamız gerekir.

92-İkinci rekatın secdelerinden sonra birinci oturuşta oturmadan yanılarak ayağa kalaksak ve yanıldığımızı anlayarak hemen otursak ,bu durumda namazın içindeki bir vacibi geciktirmiş oluruz. Çünkü üç ve dört rekatlı  bütün namazlarda birinci oturuş vaciptir.Yanılma secdesi yapmak gerekir.

93-Birinci oturuşta oturup yanılarak biraz beklesek hemen Ettehiyyatü Duasını okumasak  namazın içindeki bir vacibi geciktirmiş oluruz.

94-birinci oturuşu unutup ayağa kalkan kimse oturmaya yakınken(belini doğrultmadan önce, dizlerini yerden kaldırmadan önce) hemen oturur Ettehiyyatü Duasını okursa yanılma secdesi yapmaz. [oturmaya (kadeye) yakın olmayı bazı din bilginleri dizlerin yerden kalkması olarak bildirirler. Bazı din bilginleri de belin doğrulması olarak belirtirler.]

95-birinci oturuşta unutup ayağa kalkan kimse ayakta durmaya (kıyama)yakın ise namazını kılmaya devam eder. Eğer ayakta durmadan birinci oturuşu yerine getirmek için oturursa namazı bozulur.çünkü namazın içindeki bir farz olan kıyamı yerine getirmesi gerekirken bu farzı yapmayarak namazın içindeki bir vacibi yapmak istemiştir. Namazın içindeki farzları bilebile veya unutarak yapılmaması namazı bozar.

a-sünnet ve nafile namazlarda birinci oturuş unutulup ayağa kalkılırsa , üçüncü rekatın secdesi yapılmadıkça yanıldığımız aklımıza geldiğinde hemen oturur birinci oturuşu yaparız. Namazın sonunda da yanılma secdesi yaparız.

b-farz namazların üçüncü veya dördüncü rekatlarında iki defa fatiha okusak veya zammı sure okusak Kade i Ahire de Ettehiyyatüyü tekrar etsek yanılma secdesi yapmak gerekmez. Çünkü bunların yapılması sünnettir. Sünnetin tekrarı yanılma secdesini gerektirmez.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                         İMAMA UYMAK

1-Namaz kılarken imama uyan kimse (yani cemaatle namaz kılan kimse )sessizce durur. Yani susar.

2-İmama uyan kimse ,imam ister açık ister gizli okuma ile namaz kıldırsın,imamın arkasında Fatiha Suresini ,bir başka sure veya ayet okumaması vaciptir.İmama uyan kimsenin kuran okuması Keraheti Tahrime ile mekruhtur.

3-İmamın yaptığı yanılmalardan dolayı ortaya çıkan yanılma Secdelerini hem imam hem cemaat yapar.

4-İmam bir namazda birkaç yanılma yaparsa namazın sonunda hem imam hem cemaat yapılan bütün yanılmalar için sadece bir yanılma Secdesi yaparlar.

5-Cuma ve bayram namazlarında imamın yaptığı yanılmalar için imam ve cemaat  Yanılma Secdesi  yapmaz.(Yanılma Secdesi yapılmamasının sebebi bir karışıklık olmasının önüne geçmektir.)

6-İmam Yanılma Secdesini terk ederse cemaat de terk eder.

7-İmama birinci rekattan sonra uyan (Mesbuk)kimse tek başına kıldığı namazlarda ki yanılma secdelerini tek başına yapar.İmama uyarak cemaat ile namaz kılarken ,imamın yaptığı yanılmalardan dolayı ortaya çıkan Yanılma Secdelerini  imam ve cemaatle birlikte Son Oturuştan sonra  yapar.(Mesbuk kılmadığı rekatları kılmak için imamın her iki yanına selam vermesinden sonra ayağa kalkar.Bu sırada imam yanılma secdesi yaparsa imama uyan herkes de Yanılma Secdesi yapar.).

                   Cemaatle Namaz Kılarken İmama Uymak:

1-İmam sabah ,akşam,ve yatsı namazlarının farzlarının birinci ve ikinci rekatlarını açık kıraatle (yani bu rekatlarda okuyacağı Fatiha Suresini veya her hangi bir sure veyahut ayeti yüksek sesle okuyarak) kıldırmak zorundadır.Bu namazların farzlarının birinci ve ikinci rekatlarının açık kıraatle kıldırılması vaciptir.İmam bu namazların kıraatlerini yanılarak gizli kıraatle kıldırırsa namazın sonunda hem imamın hem  cemaatin yanılma secdesi  yapması gerekir.(Vacip olur).Çünkü bir vacibin vasfı değiştirilmiştir.

2-İmam öğlen ve ikindi namazlarının farzlarının birinci ve ikinci rekatlarını gizli kıraatle  (yani bu rekatlarda okuyacağı Fatiha Suresini veya her hangi bir sure veyahut ayeti alçak sesle okuyarak) kıldırmak zorundadır.Bu namazların farzlarının birinci ve ikinci rekatlarının gizli kıraatle kıldırılması vaciptir.İmam bu namazların kıraatlerini yanılarak açık kıraatle kıldırırsa namazın sonunda hem imamın hem  cemaatin yanılma secdesi  yapması gerekir.(Vacip olur).Çünkü bir vacibin vasfı değiştirilmiştir.

4-İmam açıktan okuması gereken ir namazı kıldırırken Fatiha Suresini gizli okur ve bitirirse daha sonra yaptığı yanlışlığı anlarsa (hatırlarsa) Fatiha Suresini yeniden okumaz.Fatiha Suresinden sonra okuyacağı sure veya yüksek sesle okur.Namazın sonunda Yanılma Secdesi yapar.Çünkü bir vacibin vasfı değiştirilmiştir.

5-İmam farz namazlardan yüksek sesle ( açık kıraatle) kıldıracağı namazların  Fatiha Suresinin ilk ayetini, gizli okursa veya yanılarak gizli okunacak namazlarda Fatiha Suresinin ilk ayetini ,yüksek sesle okursa daha sonra yaptığı yanılmayı anlayarak (hatırlayarak) okuması gerektiği gibi ikinci ayetten sonra okumaya devam ederse, namazının sonunda hem kendisi hem cemaat Yanılma Secdesi yapar(yapmaları vacip olur).

6-Cemaatle namaz kılarken ,imam namaza başladıktan sonra ;imam fatiha Suresini okuduktan sonra veya Fatiha Suresi ile birlikte bir sure veya ayet okuduktan sonra veyahut bu sayılanlardan bazısının yarısı okunduktan sonra veyahut imam kıraati bitirip rükuya gittikten sonra ,imam daha rükudan kalkmadan ,imam rükuda iken hemen yetişip ayakta  niyet edip ayakta dikili olduğu halde ”Allahu Ekber”  dedikten sonra ,imam rükudan kalmadan rükuya eğilip imama uyan kimse o rekatı imamla birlikte kılmış sayılır.Ve o rekatı daha sonra yenden kılmaz.

7-Cemaatle kılınan Cuma,bayram,teravih,ve vitir namazlarının bütün rekatları açık kıraatle (yüksek sesle, yüksek sesle Kuran okuyuşuyla)kıldırılması vaciptir.

8-Kazaya kalmış bir namaz cemaatle kaza ediliyorsa ve kaza edilen namaz sabah, akşam, ve yatsı namazının farzı  ise açık oluma ile kıldırılması vaciptir.                                                                                     .          9-Kazaya kalmış bir namaz cemaatle kaza ediliyorsa ve kaza edilen namaz öğlen veya ikindi namazlarının farzları ise gizli okuma ile kıldırılması vaciptir.

10-Namazın vaciplerinden her birini geciktirmeden yerinde(zamanında,tehir etmeden)yapmak vaciptir.

***Kıble Saati:Takvimlerde her şehrin kıble saati yazılıdır.O şehir için yazılan kıble saati vaktinde ,güneşe doğru dönen kimse ,KABE yönüne dönmüş  ve O yerin kıblesini bulmuş olur.O yöne doğru dönerek namazını kılar.Örnek:14 Ekim 2003 Salı günü Ankara’nın Kıble saati takvimlerde 11.32 olarak yazılıdır. Ankara’da yaşıyorsak ,belirtilen saatte  yani 11.32 de yüzümüzü güneşe doğru dönüp tam güneşi gördüğümüz yön ;aynı zamanda KABEY’E  doğru durduğumuz yöndür.O yöne dönerek namazımızı kılabiliriz.Kıblemizi doğru olarak bulmuş oluruz

***Kabe’den Uzaklarda Yaşayan Kimseler İçin Kıble; Kabe’nin bulunduğu yöne dönmektir.Kabe ile tam olarak aynı çizgi üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur.Aslında Kabe ile aynı çizgi üzerinde bulunmak insanlar için çok zordur.Bu zorluk geometri bilgileri kullanılarak kolayca anlaşılabilir.İslam Dini kolaylık dinidir.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Cemaate Sonradan Yetişmek (Mesbuk)

Cemaat halinde namaz kılınırken Farz Namazların  birinci rekatı kılındıktan sonra ikinci ,üçüncü, ve dördüncü rekatlarda cemaate yetişip imama uyan kimse CEMEATE SONRADAN  YETİŞMİŞTİR. Bu kişi bir başka söyleyişle MESBUK olmuş demektir.

 Mesbukun Hükümleri 

1-Cemaate sonradan Yetişen açık okuma ile(aşikare kıraatle)kılınan Sabah Namazının farzını kılarken, Akşam Namazın farzını kılarken,Yatsı Namazının farzını kılarken ,kılacağı namaza  niye ettikten sona “Allahu Ekber” diye tekbir alıp imama uyduktan sonra Subhaneke Duasını okumaz,susar.İmam namazını kıldırıp her iki yanına selam verdikten sonra kılmadığı rekatları kılmak içi “Allahu Ekber” diye tekbir alarak ayağa kalkar ve  Sübhanake Duasını okur.Euzü- Besmele çekerek Fatiha Suresini okur.Zammı sureyi okur.Namazına devam eder.

2- Cemaate sonradan Yetişen gizli okuma ile(gizli kıraatle)kılınan Öğlen Namazının farzını kılarken, İkindi Namazının fazını kılarken,kılacağı namaza niyet ettikten sonra “Allahu Ekber” diye tekbir alıp imama uyup Sübhanake Duasını okur,susar.İmam namazını kıldırıp her iki yanına selam verdikten sonra , kılmadığı rekatları kılmak için “Allahu Ekber” diye tekbir alarak ayağa kalkar.Subhaneke Duasını namaza başlarken okuduğu  için okumaz.Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresini ve zammı sureyi okur.Namazına devem eder.

3-İmama rüku’da kavuşmuşsak,secdede kavuşmuşsak kılacağımız namaza niyet ettikten sonra,ayakta dikili olduğumuz halde “Allahu Ekber” diye tekbir aldıktan sonra hemen rükuya eğiliriz. Veya secdeye giderek imama uyarız.(Gizli okuma ile kılınan namazlarda Rüku ve secdede imama yetişeceğimize aklımız keserse Subhaneke Duasını okuruz.İmama yetişemem diye düşünürsek Subhaneke Duasını okumayız.Kılmadığımız rekatları kılmak için “Allahu Ekber” diye tekbir alıp ayağa kalktıktan sonra Subhaneke Duasını okuruz.) .

4-İmama Oturuşlarda kavuşmuşsak hemen ayakta dikili olduğumuz halda kılacağımız namaza niyet ettikten sonra “Allahu Ekber” diye başlama tekbir alıp hemen “Allahu Ekber” diyerek otururuz Sadece Ettehiyyatü Duasını okuruz.(Gizli Okuma ile kılınan namazlarda da Sübhanake Duasını okumayız. Subhaneke duasını; daha sonra kılmadığımız rekatları kılmak için “Allahu Ekber” diye tekbir alıp ayağa kalktıktan sonra okuruz.Euzü Besmele çektikten sonra Fatiha Suresini okuduktan sonra zammı sureyi okuyarak namazımıza devam ederiz.).

5-Namaza Sonrada yetişen imam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber” diye ayağa kalkar. Kılmadığı rekatları kılar.İmam her iki yanına selam vermeden önce ayağa kalkan kimsenin namazı bozulur.(İmam her iki yanına selam vermeden ayağa kalkmak Tahrimen Mekruhtur.).

6-Namaza Sonradan Yetişen(Mesbuk);kıraate benzeme yönünden(kıraate nispetle)

tek başına kılacağı namazın (İmamla birlikte kılmadığı rekatların)birinci rekatını (öncesini, evvelini) kılıyor gibi davranır.                     .                                                                                                                                                           .            a-Açık okuma ile kılınan namazlarda ayağa kalktıktan sonra Subhaneke Duasını okur.Euzü Besmele çekikten sonra Fatiha Suresini okur.Daha sonrada zammı sureyi okur.Ve namazına devam eder.

b-Gizli Okuma ile kılınan namazlarda imama uyduktan sonra Subhaneke Duasını okuduğu için ,ayağa kalktığında Subhaneke Duasını okumaz.Euzü Besmele çektikten sonra Fatiha Suresini okur.Zammı sureyi okur.Ve namazına devam eder.

7-Oturuşlara benzeme (Kade ,Teşehhüd,Ettehiyyatü Okuma)yönünden imamla birlikte kılamadığı rekatların, son rekatını kılıyor gibi davranır.İmam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkıp bir rekat kıldıktan sonra oturarak  sadece Ettehiyyatü Duasını okur.Salavat Dualarını ve Rabbena Dualarını okumaz. Daha sonra “Allahu Ekber” diye ayağa kalkarak namazına devam eder.

H-Cemaate sonradan yetişip İmamla bir rekat farz namaz kılan kimse şöyle davranır:

1-İmamla birlikte kılmadığı rekatların ilkini kılarken ,Kıraat yönünden tek başına namaz kılan kimse gibi davranarak kılmadığı rekatları kılar.Rüku ve secdelerini yaparak birinci rekatı bitirir.(Eğer sabah namazını kılıyorsa Son Oturuşunu yapar.Ettehiyyatü Duasın okur.Salavat Dualarını okur.Rabbena Dualarını okur.ve her iki yanına selam vererek namazın bitirir.).                                                                                                                                           .                   2-(Üç veya dört rekatlı bir farz namaz kılıyorsa.) Birinci rekatın secdelerini yaptıktan sonra hemen ayağa kalkmaz.İmamla birlikte kılmadığı rekatların son rekatını kılıyor gibi davranarak oturur.(yani Kade yapar.).Sadece Ettehiyyatü Duasını okur.İmam her iki yanına selam verdikten sonra  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.

a- Akşam namazını kılıyorsa ;Subhaneke Duasını, Fatiha Suresini ve zammı sureyi  okuyarak bir rekat daha kıldıktan sonra oturur ve sadece Eetehiyyatü’yü okur.(Mesbuk bu oturuşu yanılarak yapmazsa ;yanılma secdesi yapmasına gerek olmaz.Çünkü bu reket bir yönden birinci rekat yerindedir.).Ayaga kalkar ve Fatiha Suresini ve zammı sureyi okuyarak bir rekat daha kıldıktan sonra Son Oturuşunu yaparak namazını bitirir.Böylece üç defa Ettehiyyatü okumuş olur.

b-Dört rekatlı bir farz namaz kılıyorsa; ;Subhaneke Duasını, Fatiha Suresini ve zammı sureyi  okuyarak bir rekat daha kıldıktan sonra oturur ve sadece Eetehiyyatü’yü okur.Ayaga kalkar ve Fatiha Suresini ve zammı sureyi okuyarak bir rekat daha kıldıktan sonra rüku ve secdelerini yapar.Ettehiyyatü Duasını okumak için oturmaksızın ayaga kalakar.Sadece Fatiha Suresini okuduktan sonra ruku ve secdelerini yaptıktan sonra Son Oturuşunu yaparak namazını bitirir.Böylece üç defa Ettehiyyatü okumuş olur.

               I-Cemaate sonradan yetişip dört rekatlı farz bir namazın üçüncü ve dördüncü rekatını cemaatle birlikte kılan kimse şöyle davranır:

1-İmamla birlikte üçüncü ve dördüncü rekatları kıldıktan sonra onlarla Son Oturuşu yapar.Sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve susar. İmam her iki yanına salam verdikten sonra “Allahu Ekber diye ayağa kalkar.Açık okuma ile kılınan namazlar da Subhaneke Duasını okur. Gizli okuma ile kılınan namazlarda imama uyduğu sırada Subhaneke Duasını okuduğu için yeniden Subhaneke Duasını okumaz.Tek başına nasıl namaz kılıyorsa peşi peşine  birinci ve ikinci rekatlarını kılarak Son Oturuşunu yapar Ettehiyyatü Duasını ,Salavat Dualarını Rabbena Dualarını okuduktan sonra her iki yanına selam vererek namazını bitirir.

           J-Cemaate ikinci rekatta yetişen kimse şöyle davranır.

1-İmam nazmını kıldırıp bitirdikten sonra ,cemaatle birlikte Son Oturuşu yapar sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber” diye ayağa kalkar.Açık okuma ile kıldırılan bir namazı kılıyorsa Subhaneke Duasını okur.Gizli okuma ile kılınan bir namazı kılıyorsa  daha önce okuduğu için Subhaneke Duasını okumaz.Euzü Besmele çekerek Fatiha suresini ve zammı sureyi okur .Rüku ve secdelerini yaptıktan sonra Son Oturuşunu yapar.Ettehiyyatü Duasını ,Subhaneke Dualarını ve Rabbena Dualarını okuduktan sonra her iki yanın selam vererek namazını bitirir.

Cemaate Sonradan Yetişenin (Mesbukun) Namaz

Kılması

1-Sabah Namazının  Farzının İkinci Rekatında Cemaate Uyan Kişinin durumu.

a-Cemaat kinci rekatı  kılarken camiye veya mescide gelen kimse hemen ayakta “Niyet ettim sabah namazının iki rekat farzını kılmaya uydum imama Allahu Ekber” der ve imama uyar ve susar.

b-İkinci rekatı imamla birlikte kıldıktan sonra  Son Oturuşta Ettehiyyatü Duasını okur  ve susar.İmam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber” diye ayağa kalkar. İmamla birlikte  kılmamış olduğu birinci rekatı kılmaya başlar..

c-Mesbuk imamla birlikte kılmadığı rekatları kılarken tek başına namaz kılan gibi davranır.Önce Subhaneke Duasını okur .Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha Suresini ve Zammı Sureyi (namaz suresi diye bildiğimiz surelerden birini  veya istediği uzunlukta bir ayeti veyahut üç kısa  ayet uzunluğunda bir ayeti ) okur.

d-Daha sonra rüku ve secdelerini yapıp Son Oturuşta Ettehiyyatü Duasını ,Subhaneke Duasını ve Rabbena Dualarını okuyup her iki tarafına selam vererek namazını bitirir.

*** İmam iki tarafına selam verdikten sonra mesbuk ayağa kalkar.***

2-Akşam Namazının Üçüncü Rekatında Cemaate Uyan Kişinin Durumu

a- Cemaat üçüncü rekatı  kılarken camiye veya mescide gelen kimse hemen ayakta “Niyet ettim akşam  namazının üç  rekat farzını kılmaya  uydum imama Allahu Ekber” der ve imama uyar ve susar.

b-Üçüncü rekatı imamla birlikte kılar .Son Oturuşta Ettehiyyatü Duasını okur  ve susar.İmam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber” diye ayağa kalkar.İmamla birlikte kılmamış olduğu rekatları tek başına kılmaya başlar.

(***Akşam Namazın birinci rekatını kılıyor gibi hareket ederek, ***)Önce Subhaneke Duasını okur Sonra. Euzü billahi mineşşeytanırracim Bismillahirrahmanirrahim der. Fatiha Suresini okur. Daha sonra Zammı sureyi okur.Rüku yapar  ve arkasından secdeleri yaptıktan sonra

(***İmamla birlikte kılmadığı rekatların son rekatını(yani Akşam Namazının ikinci rekatını) kılıyor gibi hareket ederek,***) ayağa kalkmayarak oturur. Sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve “Allahu Ekber” diyerek ikinci rekatı kılmak için ayağa kalkar.

c-(*** Akşam namazının ikinci rekatını kılıyor gibi hareket ederek***)İkinci rekatı kılmak için Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha Suresini okur, arkasından Zammı Sureyi okur .Rüku ve secdeleri yaptıktan sonra Son Oturuşu yapar, Ettehiyyatü Duasını, Salavat Dualarını ve Rabbena Dualarını okuduktan sonra her iki yanına selam verdikten sonra namazını bitirir.Böylece akşam namazının farzını üç oturuşla kılmış olur.

(***Kıldığımız  bir namazı bitirmek için Son Oturuşu yapmak Vaciptir.Bunun için   Mesbuk (İmama Sonradan Uyan) ikinci rekatın sonunda da bir oturuş yapmak zorundadır***)

3-Akşam Namazının İkinci Rekatında İmama Uyan Kişinin Durumu

a- Cemaat ikinci rekatı kılarken camiye ve mescide gelen kimse hemen ayakta “Niyet ettim akşam namazının üç rekat farzını kılmaya uydum imama  Allahu Ekber” der ve imama uyar ve susar.Geriye kalan iki rekatı imamla birlikte kılar.

b-Son Oturuşta Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber “diye ayağa kalkar.

c-Sübhanake Duasını okuduktan sonra Euzü billahi  mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha Suresini okur.Arkasından Zammı Sureyi okur.Rüku ve Secdelerini yaptıktan sonra Son Oturuşu yapar.Ettehiyyatü Duasını, Salavat Dualarını ve Rabbena Dualarını okuduktan sonra her iki yanına selam verdikten sonra namazın bitirir .

4-İkindi Namazının Dördüncü Rekatında İmama Uyan Kişinin Durumu.

a-Cemaat  dördüncü rekatı kılarken camiye ve mescide gelen kimse hemen ayakta “Niyet ettim ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya uydum imama “Allahu Ekber” der . Subhaneke Duasını okur ve susar.İmamla birlikte dördüncü rekatı kılar Son Oturuşta sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.                                                                                                                                                         .              b-İmam her iki yanına selam verdikten sonra  “Allahu Ekber” diye ayağa kalkar.(***İkindi Namazının birinci rekatın kılıyor gibi hareket ederek ***)Namaza başladığında Sübhanake Duasını okuduğu için yeniden bu duayı okumaz.Hemen Euzü- Besmele çekerek Fatiha Suresini okur.Arkasından zammı sureyi okur rüku ve secdeleri yaptıktan sonra (*** İmamla birlikte kılmadığı rekatların son rekatını(yani  İkindi namazının üçüncü rekatını) kılıyor gibi hareket ederek***) ayağa kalkmayarak oturur. Sadece Ettehiyyatü   Duasını okur.”Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.                                                           .          c-(***ikindi namazının ikinci rekatını kılıyor gibi hareket ederek***)  Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha Suresini okur ,arkasından zammı sureyi okur .Rüku ve secdelerini yaptıktan sonra oturmayarak hemen ayağa kalkar.

d-(***İkindi namazının üçüncü rekatını kılıyor gibi hareket ederek***)       Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha Suresini okur .Rüku ve secdelerini yapar. Son Oturuşu yaparak Ettehiyyatü Duasını okur.Salavat Dualarını Okur.Rabbena Dualarını okur ve her iki yanına selam vererek namazını bitirir.

5-İkindi Namazının Üçüncü Rekatında İmama Uyan Kişinin Durumu

a-Cemaat üçüncü rekatı kılarken camiye ve mescide gelen kimse hemen ayakta “Niyet ettim ikindi namazının dört rekatlık farzını kılmaya uydum imama “Allahu Ekber” der.

Subhaneke Duasını okur ve susar. İmamla birlikte üçüncü ve dördüncü rekatı kılar.Son Oturuşta sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.

b-İmam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber” diye ayağa kalkar (***İkindi namazın birinci ve ikinci rekatını kılıyormuş gibi hareket ederek***)Namaza başladığında Subhaneke Duasını okuduğu için yeniden bu duayı okumaz.Hemen Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresini okur.Arkasından zammı sureyi okur,rüku ve secdelerini yaptıktan sonra oturmayarak hemen ayağa kalkar.Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha Suresini okur.Arkasından zammı sureyi okur rüku ve secdelerini yapıktan sonra Son Oturuşu yaparak Ettehiyyatü Duasını okur.Salavat Dualarını okur.Rabbena Dualarını okur.Her iki tanına selam vererek namazını bitirir.

6-İkindi Namazının İkinci Rekatında İmama Uyan Kişinin Durumu

a-Cemaat ikinci rekatı kılarken camiye ve mescide gelen kimse hemen ayakta “Niyet ettim ikindi namazının dört rekatlık farzını kılmaya uydum imama “Allahu Ekber” der.

Subhaneke Duasını okur ve susar. İmamla birlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatı kılar.Son Oturuşta sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.                                                                                                        .         b-İmam her iki yanına selam verdikten sonra “Allahu Ekber” diye ayağa kalkar (***İkindi namazın birinci rekatını kılıyormuş gibi hareket ederek***)Namaza başladığında Subhaneke Duasını okuduğu için yeniden bu duayı okumaz.Hemen Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresini okur.Arkasından zammı sureyi okur,rüku ve secdelerini yaptıktan sonra Son

Oturuşu yaparak Ettehiyyatü Duasını okur.Salavat Dualarını okur.Rabbena Dualarını okur. Her iki tanına selam vererek namazını bitirir.

***Öğlen Namazının farzı kılınırken  cemaate sonrada yetişen kimseler (Mesbuklar) imamla birlikte kılamadıkları rekatları aynen ikindi namazının farzının  kılınışı gibi kılarlar.

***Yatsı Namazının farzı kılınırken  cemaate sonrada yetişen kimseler (Mesbuklar) imamla birlikte kılamadıkları rekatları aynen ikindi namazının farzının  kılınışı gibi kılarlar.

Ancak Yatsı Namazının farzı açık kıraatle(yüksek sesle okunarak)kılındığı için imama uyan kimse hemen ayakta “Niyet ettim Yatsı namazının dört rekatlık farzını kılmaya uydum imama “Allahu Ekber” dedikten sonra Subhaneke Duasını okumazlar susarlar.Subhaneke Duasını kılmadıkları rekatları kılmak için ayağa kalktıklarında okurlar.

Ramazan ve Kurban Bayramı Namazlarında Cemaate Sonradan Yetişen Kimsenin Durumu..

a-Ramazan ve Kurban Bayramı namazları kılınırken cemaate imam birinci rekatın rüku’una vardıktan sonra yetişen kimse hemen ayakta başlama tekbirini alır ve sonra  rükua varır. Bayram tekbirlerini rükuda alır.(Yani üç  rükuda iken defa “Allahu Ekber” der).Bu tekbirleri alırken ellerini kaldırmaz.Tekbirleri tamamlamadan imam rükudan doğrulursa o da doğrulur. Ve imama uyarak namazını tamamlar.

b-Ramazan ve Kurban Bayramı namazları kılınırken cemaate imam ikinci rekatı kıldırırken yetişen kimse ,hemen ayakta dikili olduğu halde kılacağı namaza niyet eder ve  “Allahu Ekber” der.Subhaneke Duasını okumadan susar.İmamla birlikte ikinci rekatı kılar.Son Oturuşta sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve susar. İmam her iki  tarafına selam verdikten sonra   “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.Bismillahirrahmanirrahim” dedikten sonra Fatiha suresini okur.Daha sonra istediği bir  sureyi veya üç kısa ayet uzunluğunda bir sure veya ayet okur. Daha sonra kendi duyabileceği bir sesle “Allahu Ekber “diye üç defa tekbir alır.ve rüku ve secdesini yaptıktan sonra Son Oturuşunu yapı Ettehiyyatü Duasını,Allahümme Salli ve Allahümme Barik Dualarını ve Rabbena Dualarını okur. Sonra her iki tarafına selam vererek namazını tamamlar.

c-Bazı din bilginlerine göre;bayram namazını cemaatle kılmaya yetişemeyen kimse isterse, evinde veya uygun bulduğu bir yerde dört rekat nafile namazı kılar.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mesbuk’un (Farz Namaza Sonradan Yetişenin) Nasıl Namaz Kılacağının Şekilli Anlatımı.

***Cemaate birinci oturuşta Birinci Kade de yetiştiğimizde hemen ayakta  niyet ederiz ve imama uyduğumuz için hemen oturarak Birinci Kadeyi (Oturuşu)yaparız ve Ettehiyyatü Duasını okuruz.Daha sonra namazımıza devam ederiz.Bu yaptığımız oturuşun ; imam her iki yanına selam verdikten sonra kılacağımız rekatlara ve yapacağımız Kadelere bir etkisi yoktur.Bu oturuşu biz imama uyduğumuz için yapmış olduk o kadar.

…………………………………………………………………………………………………

           ***İmam rükuda iken cemaate yetişirsek ayakta niyet ettikten sonra ayakta iken  “Allahu Ekber” diye tekbir alır ve imam rükudan doğrulmadan bizde rükua eğilirsek o rekatı imamla kılmış sayılırız.

…………………………………………………………………………………………………

***Teravih namazlarında her iki rekatta bir Kade (Oturuş) yapılır ve Ettehyyatü Duası ve Salavat Duaları okunur.

*** Teravih namazında cemaate yetiştiğimiz yerden imama uyarak namazımızı kılarız. Kılamadığımız diğer rekatları daha sonra uygun bir yerde kılarız.Ancak imamla beraber bir rekat kıldıktan sonra imam Kade yapar Ettehiyyatü Duasını ve Salavat Dualarını okursa  veya bu duadan sonra selam verirse biz imamla beraber bir  rekat namaz kılmışız demektir ki bu eksik rekatı verilen kısa aralar içinde hemen kısa bir sure okuyarak kılarız. Bunun için biz imam selam verdikten sonra selam vermeyiz.Çünkü İslam Dininde en kısa namaz iki rekattır.

…………………………………………………………………………………………………

İki rekatlık farz veya vacip namazın ikinci rekatında imama uyan bir kimse şöyle davranır.    

         A-İslam dininde en kısa namaz iki rekattır.Her iki rekatta bir Ettehiyyatü Duasını okumak için oturulur Bu oturuşlara Kade adı verilir.İki rekatlık farz bir namazda İmama uyarak cemaatle bir rekat namaz kılan bir kimse  imamla birlikte Kade yapar.Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki tarafına selam verdikten sonra ;bu kişi hiçbir tarafına selam vermez .Hemen  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.  Birinci rekatı tek başına nasıl kılıyorsa o şekilde namaz kılar ve Kade yapar. Kade’de okuması gerekenleri okur ve her iki tarafına selam vererek namazını tamamlar.Namazı tamamlamanın şartı Son Oturuşu yapmaktır.Yani Ettehiyyatü Duasını okumaktır. Veya okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

1ci Re.-  – – – – – – – –

2-ci Re**********

Son Oturuş

1ci Re.-  – – – – – – – –

Son Oturuş

………………………………………………………………………….……………………

***Şekillerle İlgili Açıklamalar:

            “Re”:(Rekat).

            “********** ”  : Cemaate yetişerek kıldığımız rekatlar demektir.

            “- – – – – – – – –  ”: Cemaate yetişemediğimiz için kılamadığımız rekatlar demektir.

………………………………………………………………………………………………

Dört  rekatlık farz namazın ikinci rekatında imama uyan bir kimse şöyle davranır

B-İslam dininde en kısa namaz iki rekattır.Her iki rekatta bir Ettahiyyatü Duasını okumak için oturulur Bu oturuşlara kade adı verilir.Dört rekatlık farz bir namazda İmama uyarak cemaatle üç rekat namaz kılan bir kimse  imamla birlikte kade yapar.Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki tarafına selam verir.Bu kişi hiçbir tarafına selam vermez .Hemen  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.  Birinci rekatı tek başına nasıl kılıyorsa o şekilde namaz kılar ve kade yapar.Kade’de okuması gerekenleri okur ve her iki tarafına selam vererek namazını tamamlar.Namazı tamamlamanın şartı son oturuşu yapmaktır.Yani Ettehiyyatü Duasını okumaktır. Veya okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

1ci Re.-  – – – – – – – –

2-ci Re *********** 

Birinci Oturuş

3cü Re***********

4cü Re **********

Son Oturuş

1ci Re.-  – – – – – – – –

Son Oturuş

 

………………………………………………………………………………………………….

Dört  rekatlık farz  namazın  üçüncü rekatında imama uyan bir kimse şöyle davranır

C-İslam dininde en kısa namaz iki rekattır.Her iki rekatta bir Ettehiyyatü Duasını okumak için oturulur Bu oturuşlara kade adı verilir.Dört rekatlık farz bir namazda İmama uyarak cemaatle iki rekat namaz kılan bir kimse  imamla birlikte kade yapar.Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki tarafına selam verir.Bu kişi hiçbir tarafına selam vermez .Hemen  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.  Birinci ve ikici rekatı tek başına nasıl kılıyorsa o şekilde  kılar ve kade yapar. Kade’de okuması gerekenleri okur ve her iki tarafına selam vererek namazını tamamlar.Namazı tamamlamanın şartı son oturuşu yapmaktır.Yani Ettehiyyatü Duasını okumaktır. Veya okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

1ci Re.-  – – – – – – – –

2-ci Re – – – – – – – – – 

Birinci Oturuş

3cü Re***********

4cü Re **********

Son Oturuş

1ci Re.-  – – – – – – – –

2-ci Re – – – – – – – – –

Son Oturuş

 

 

…………………………………………………………………………………………………

Dört rekatlık farz namazın dördüncü rekatında imama uyan bir kimse şöyle davranır

D-İslam dininde en kısa namaz iki rekattır.Her iki rekatta bir Ettehiyyatü Duasını okumak için oturulur. Bu oturuşlara  “Kade” adı verilir.Dört rekatlık farz bir namazda İmama uyarak cemaatle üç rekat namaz kılan bir kimse  imamla birlikte kade yapar.Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki tarafına selam verir.Bu kişi hiçbir tarafına selam vermez .Hemen  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.  Birinci  rekatı tek başına nasıl kılıyorsa o şekilde kılar ve Kade yapar.Birinci rekatın sonunda imamla birlikte yaptığı Kade geçerli değildir.Çünkü bu kişi imama uyarak kıldığı bir rekatın sonunda yaptığı Kade’yi imama uyduğu için yapmıştı.Şimdiki yaptığı Kade’yi ise kıldığı namaz iki rekata tamamlandığı için yaptı.Bu Kade’yi yapması dini bakımdan bir zorunluluktur.Bu Kade’de Sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.Ve ikinci rekatı nasıl kılıyorsa aynı şekilde kılar rüku ve secdelerini yaptıktan sonra ayağa kalkar  ve üçüncü rekatı tek başına nasıl kılıyorsa  aynı şekilde kılar ve  Son    Kade’de okuması gerekenleri okur ve her iki tarafına selam vererek namazını tamamlar.Namazı tamamlamanın şartı son oturuşu yapmaktır.Yani Ettehiyyatü Duasını okumaktır. Veya okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

1ci Re.-  – – – – – – – –

2-ci Re – – – – – – – – – 

Birinci Oturuş

3cü Re – – – – – – – –  –

4cü Re **********

Son Oturuş

1ci Re.-  – – – – – – – –

Birinci Oturuş

2-ci Re – – – – – – – – –

3cü Re – – – – – – – – –

Son Oturuş

……………………………………………………………………………………..…………

Üç rekatlık akşam namazının farzının ikinci rekatında imama uyan bir kimse şöyle davranır

E-İslam dininde en kısa namaz iki rekattır.Her iki rekatta bir Ettehiyyatü Duasını okumak için oturulur Bu oturuşlara kade adı verilir.Üç rekatlık farz bir namazda İmama uyarak cemaatle iki rekat namaz kılan bir kimse  imamla birlikte kade yapar.Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki tarafına selam verir.Bu kişi hiçbir tarafına selam vermez .Hemen  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.  Birinci  rekatı tek başına nasıl kılıyorsa o şekilde  kılar ve kade yapar.Kade’de okuması gerekenleri okur ve her iki tarafına selam vererek namazını tamamlar.Namazı tamamlamanın şartı son oturuşu yapmaktır.Yani Ettehiyyatü Duasını okumaktır. Veya okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

1ci Re.-  – – – – – – – –

2-ci Re*********** 

Birinci Oturuş

3cü Re **********

4cü Re **********

Son Oturuş

1ci Re.-  – – – – – – – –

Son Oturuş

………………………………………………………………………………………….…..

Üç rekatlık akşam namazının farzının üçüncü rekatında imama uyan bir kimse şöyle davranır

F-İslam dininde en kısa namaz iki rekattır.Her iki rekatta bir Ettehiyyatü Duasını okumak için oturulur. Bu oturuşlara  “Kade” adı verilir.Üç rekatlık farz bir namazda İmama uyarak cemaatle  bir rekat namaz kılan bir kimse  imamla birlikte kade yapar.Ettehiyyatü Duasını okur ve susar.İmam her iki tarafına selam verir.Bu kişi hiçbir tarafına selam vermez .Hemen  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.  Birinci  rekatı tek başına nasıl kılıyorsa o şekilde kılar ve Kade yapar.Üçüncü  rekatın sonunda imamla birlikte yaptığı Kade geçerli değildir.Çünkü bu kişi imama uyarak kıldığı bir rekatın sonunda yaptığı Kade’yi imama uyduğu için yapmıştı.Şimdi ki yaptığı Kade’yi ise kıldığı namaz iki rekata tamamlandığı için yaptı.Bu Kade’yi yapması dini bakımdan bir zorunluluktur.Bu Kade’de Sadece Ettehiyyatü Duasını okur ve  “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.(***Ancak  namaz kılan kişi bu oturuşu  yanılarak yapmazsa ; yanılma secdesi yapmaya gerek yoktur.Çünkü bu rekat bir yönden birinci rekat yerindedir.***)Ve  ikinci rekatı tek başına nasıl kılıyorsa  aynı şekilde kılar  ve Son  Kade’de okuması gerekenleri okur ve her iki tarafına selam vererek namazını tamamlar.Namazı tamamlamanın şartı son oturuşu yapmaktır.Yani Ettehiyyatü Duasını okumaktır. Veya okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

1ci Re.-  – – – – – – – –

2-ci Re – – – – – – – – – 

Birinci Oturuş

3cü Re **********

Son Oturuş

1ci Re.-  – – – – – – – –

Birinci Oturuş

2-ci Re – – – – – – – – –

Son Oturuş

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&   S   O  N       &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Reklamlar